Ai360

Tietosuojaseloste

AI360 on sitoutunut suojelemaan oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja pyrimme suojelemaan henkilökohtaisia tietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden asiaankuuluvien lakien mukaisesti

Tässä tietosuojaselosteessa viittaamme ”Sinulla” esimerkiksi osakkeenomistajiin, asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin, vastuuhenkilöihin, edustajiin ja tosiaasiallisiin edunsaajiin.

Mitä henkilötietoja keräämme:

Henkilötiedot: Sisältävät nimesi, henkilötunnuksen ja muut KYC-menettelyjen sekä selonottovelvollisuuteemme kannalta välttämättömät tiedot.

Yhteystiedot: Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite.

Taloustiedot: Tiedot transaktioistasi ja rahoituskäyttäytymisestäsi palveluihimme liittyen.

Viestintätiedot: Keräämme sinulta tietoa myös meille digitaalisesti lähettämistäsi viesteistä. Voimme lisäksi tallentaa puheluita, keskusteluja ja sähköisiä viestejä, jotka voivat johtaa liiketoimiin.

Julkisista lähteistä saatavilla olevat tiedot: Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. kaupparekisteri) ja pakotelistat (esim. EU:n tai YK:n ylläpitämät listat).

Muista kolmansien osapuolten lähteistä saatavat tiedot: Tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä sekä pankit, joilta saamme maksutietoja.

Miten käytämme tietojasi:

Voidaksemme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita.

Noudattaaksemme lakisääteisiä ja sääntelyyn liittyviä velvoitteita, mukaan lukien rahanpesun vastaiset lait.

Sisäiseen tutkimus- ja kehitystyöhön tarjontamme parantamiseksi. Tämä voi sisältää myös automaattista päätöksentekoa eli profilointia.

Perusteet tiedon keräämiselle:

Lakien, säädösten ja viranomaisten edellyttämien velvollisuuksien noudattaminen: Tämä sisältää esimerkiksi asiakkaan tunnistamisen, pakotetarkastukset, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen, petosten estämisen, havaitseminen ja tutkiminen, muut lainsäädännöstä tulevat velvollisuudet ja kirjanpitosäädöksiin liittyvät velvollisuudet.

Sopimusten tekeminen: Tarvitsemme tietoa sopimusten tekemistä ja hallinnointia varten

Markkinointi: Oikeutettu etu, samoin kuin suostumus markkinointitarkoituksissa. Suostumuspyyntö sisältää tiedon oikeudestasi peruuttaa suostumuksesi.

Tietojen luovuttaminen:

Voimme luovuttaa tietojasi muille tahoille kuten viranomaisille (mm. veroviranomaiset, poliisiviranomaiset), palveluntarjoajille (mm. ohjelmistokehitys, IT palveluntarjoajat) ja liikekumppaneille.

Emme pääsääntöisesti luovuta henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Tietoturva:

Käytämme asianmukaisia turvatoimia tietojesi suojaamiseksi mm. luvattomalta käytöltä, pääsyltä, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Turvallisuusprotokollamme tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Oikeutesi GDPR:n mukaan:

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia hallussamme oleviin henkilötietoihin. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, pyyntö arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sinulla on seuraavia oikeuksia

Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi: Voit pyytää pääsyä sinua koskeviin henkilötietoihin.

Oikeus oikaisuun: Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista.

Oikeus poistoon: Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Voit pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa.

Oikeus vastustaa: Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, erityisesti markkinointitarkoituksiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu) mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta.

Evästeet:

Käytämme, käsittelemme ja analysoimme verkkosivustojemme käyttöön liittyviä tietoja. Käytämme evästeitä esimerkiksi voidaksemme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita tai toteuttaaksemme markkinointitoimenpiteitä.

Henkilötietojen säilyttäminen:

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät tai niin kauan kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Esimerkiksi asiakkaan tunnistamistietoja säilytämme viisi vuotta.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:

Voimme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta käytäntöjemme tai asiaankuuluvien lakien muutosten mukaisesti. Kehotamme sinua tarkistamaan tämän selosteen säännöllisesti.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme tai jos sinulla on huolenaiheita, ota yhteys tietosuojavastaavaamme osoitteessa investors@ai360.fi